Dersim isyanları ve seyit rıza gerçeği

6.02  ·  3,521 ratings  ·  148 reviews
dersim isyanları ve seyit rıza gerçeği

Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği by Rıza Zelyut

Dünyanın hızla yeni bir savaşa sürüklendiği, Hatayda çatışmaların başladığı 1937de; Tunceli (Dersim) bölgesinde başlatılan ama kökü 1920deki Koçkırı ayaklanmasına kadar uzanan isyanın sebebi neydi?
O projenin arkasında hangi Kürtçü/Kürdistancı örgütler vardı? Seyit Rıza kimdi; isyanların Alevilikle ilgisi bulunuyor muydu? Tuncelinin kültürel kimliği neydi?
Dersim ayaklanmalarını; bu ayaklanmayı çıkartanların ve yürütenlerin belgelerini temel alarak ve Tunceli bölgesini de inceleyerek yazdık.
Dersimliler, beni dinleyin; başınızda bir felaketin dolaştığını görüyorum. -1916- Hacı Bektaş postnişini, Çelebi Cemalettin Efendi-
Tuncelide Alevilik eğitimi de veren okullar açalım. -1926- Mustafa Kemal Atatürk-
İngiltere Hükümetine, Türk hükümeti; Dersim bölgesine girmeye kalkışmıştır. (...) Kürtler, bu olay karşısında silaha sarıldılar. Ben ve yurttaşlarım Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık. -1937- Dersim Generali Seyit Rıza-
Ben Türk ordusuna tek kurşun atmadım , -Seyit Rıza (Yakalandıktan sonra)
İntikam!.. Kürdistan denilen yıkık anayurdun kurtarılması için. İntikam!... Kürt diyarında uluyan sırtlan ve çakallar ırkının (Türkün) pis vücutlarından Kürt vatanını temizlemek için. -Dersimli Baytar Nuri- (Seyit Rızanın akıl hocası)
Ankara hükümeti, Dersim bölgesindeki Kürt aşiretlerinin yeni bir gerici ayaklanmasını bastırmakla uğraşıyor. Bugün Kemalist hükümetin enerjik reformları yüzünden, kendi iktidarlarını tehdit altında hisseden feodal unsurların ümitsiz bir direnişi ile karşı karşıya bulunuyoruz. -29 Temmuz 1937 tarihli Komünternin yayın organı Rundschau-
File Name: dersim isyanları ve seyit rıza gerçeği.zip
Size: 34398 Kb
Published 05.04.2019

(dersim katliamı)Seyit Rıza nın Atatürk e yazdığı mektup.

SearchWorks Catalog

To browse Academia. Skip to main content. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. Log In Sign Up. Murat Devres.

Would you like to visit Booko Germany? You can change region by clicking the flag in the toolbar. Sign in. My lists My alerts. Please select your preferred region. The Swords of Gregara - Riza.

Navigation menu

An ISBN is a unique number assigned to an item by its publisher. Each ISBN is a 10 or 13 digit number. Thirteen-digit ISBNs must begin with either or For example; OCLC numbers vary in length. Enter an OCLC number without leading zeros. For example:

The Dersim massacre, also known as the Dersim Genocide, was a mass destruction and ethnic cleansing of entire indigenous people Armenian, Kurmanji and Zazaki in the Dersim Region that took place from to committed by Turkish state authorities and military forces. However, this is viewed with suspicion by some, "who see it as an opportunistic move against the main opposition party, the secular CHP. During the Ottoman period, before the Tanzimat , most of the empire's eastern regions were administrated by the Ottoman feudal system. Authority in these regions was in the hands of feudal lords, tribal chieftains and aghas dignitaries. The situation of Dersim in the Ottoman Empire continued in the early years of the Republic of Turkey.

2 COMMENTS

  1. Itterlater says:

    What is App Review for Facebook Login?

  2. Juliette M. says:

    They get across a original page, which faces excellent stokes that adhere them to Europe and their biscuits really.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *